Friday, October 1, 2010

Bhabi sobtai bujhi bhul,
Abar bhabi amie hoeto bhul.
Tobe thik ki?
Adeo thik kichu ache naki?
Thik bhul mapte gie, kajtai hoe mati,
Mone hoe bicharer arale sobtai asholey faki!

Wednesday, September 29, 2010

Mukhosh Chai Mukhosh Dao

Aaj mukhosher hahakar,
Mukhosh chai, mukhosh dao
Mukhosher dorkar.

'Ki hobe eto mukhosh die?'
Sob j aaj khoshe porche,
Mukh dhakbe kise?

Karo chai laal, karo chai neel,
Karur dorkar sobuj, karo ronghin.

'Ki hobe eto rong die?'
Bah re! Rong na janle,
'Amra-Ora' bolbe kemon kore?

'Amra-Ora?'
Hain amra ora!
Amar sathe tomar mot millo jodi aaj,
Tahole 'amra' miley kori sob kaaj.
Aar jodi na mele?
Ebaba! Tahole toh tumi oder dole.

'Dol? Kintu aami toh kono doler noi.'
Jao giye bolo na o kotha
Tokhon korbe sobai hoi-choi.

'Kintu moter omil jodi na holo, tahole a kemon gonotontro?'
Ei proshner uttor jante aaj, aamar nei bhabnar onto.

Charidike aaj cheye dekho-dekhbe sobai mukhosh pora
Laal-neel-holud-sobuj nana rong-e bhora.

'Kintu eke eke jache j sob pore?'
Tai bolchi mukhosh dao
Noile sob mukh dhakbe kise?

(Ei lekha ta praye der bochor agey likhechilam.Eta amar lekha sob theke priyo kobita.Tai blog lekha ta eta diyei suru korlam!)